Nasi kursanci są szkoleni przez profesjonalną kadrę instruktorów.

Nasza kadra

Imię Nazwisko Stanowisko Kategorie OSK